Fandom

Smurfs Wiki

Velvety Vanity

aka Vanity Velvety

12 Edits since joining this wiki
April 4, 2012
  • I live in Australia
  • I was born on February 26
  • My occupation is Student

Also on Fandom

Random Wiki